Tây Du Ký - 500 năm dưới Ngũ Hành Sơn

sol la re fa mi re la
la la re2 mi2 re2 mi2 sol si la
sol sol la do2 si la sol fa
sol la do re mi re mi sol re

sol la re fa mi re la
la la re2 mi2 re2 mi2 sol si la
re2 re2 mi2 re2 mi2 la sol fa
sol_la do re mi re mi sol mi re

la la do2 re2 fa2 fa2 mi2 re2 do2 re2
la la do2 re2 fa2 fa2 mi2 re2 do2 sol la

sol sol la do2 si la sol fa
do2 re2 mi2 re2 mi2 re2 do2 re2

sol la re fa mi re la
re2 re2 mi2 re2 mi2 sol si la

sol fa la, sol fa mi, mi re do, re mi re mi re mi sol re
sol fa la, sol fa mi, mi re do, re mi re mi re mi sol re
  • Không biết
  • Sáo Trúc Trường Sa
  • Cao Minh Trí