NSƯT Đinh Linh

 • Giấc mơ trưa
 • Trống cơm
 • Đi học
 • Anh vẫn hành quân
 • Đất phương nam
 • Tình ca du mục
 • Lá diêu bông
 • Lời cuối cho cuộc tình
 • Trên đỉnh non cao
 • Lý cây bông
 • Lý kéo chài