NSƯT Đức Liên

 • Trên đường chiến thắng
 • Nhớ về Nam
 • Chợ tình
 • Gặp em đêm hội mùa
 • Màu xuân quê hương
 • Rừng gọi
 • Trăng sáng quê tôi
 • Bình minh quê hương
 • Mùa trăng
 • Chim Poongkle
 • Xuân về trên bảng Mèo
 • Bèo dạt mây trôi
 • Anh vẫn hành quân
 • Lý chiều chiều